velikost textu

Rozhodčí řízení při řešení sporů ze spotřebitelských smluv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení při řešení sporů ze spotřebitelských smluv
Název v angličtině:
Arbitration in resolving disputes concerning consumer contracts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Matouš Jíra
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
67063
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Matouš Jíra 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Matouš Jíra 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Matouš Jíra 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB