velikost textu

Konanie o európskom platobnom rozkaze - paralely a rozdiely v porovnaní s právom európskym, českým a nemeckým

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konanie o európskom platobnom rozkaze - paralely a rozdiely v porovnaní s právom európskym, českým a nemeckým
Název v češtině:
Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým
Název v angličtině:
Procedure on European Order for Payment - parallels and differences in comparison with European, Czech and German law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radim Ranič
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
67057
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Mezinárodní právo soukromé, evropské mezinárodní právo soukromé, evropský platební rozkaz
Klíčová slova v angličtině:
Private International Law, European Private International Law, European Order for Payment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radim Ranič 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radim Ranič 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radim Ranič 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB