velikost textu

Lekce z transatlantického justičního konfliktu: komparativní studie limitů justiční spolupráce ve vztahu k USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lekce z transatlantického justičního konfliktu: komparativní studie limitů justiční spolupráce ve vztahu k USA
Název v angličtině:
Lessons from transatlantic judicial conflict: a comparative study of limits to judicial cooperation with USA
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Bílek
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
67054
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Bílek 6.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Bílek 488 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Bílek 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB