velikost textu

Právní otázky nabývání nemovitostí cizizemci v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní otázky nabývání nemovitostí cizizemci v České republice
Název v angličtině:
Legal issues of acquisition of immovable things by foreign nationals in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Blanka Ivaničová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
67052
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Blanka Ivaničová 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Blanka Ivaničová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Blanka Ivaničová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB