text size

Karel Štika, malíř a grafik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Karel Štika, malíř a grafik
Titile (in english):
Karel Štika, the Painter and the Graphic Artist
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Anna Svatušková
Supervisor:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Thesis Id:
67038
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Christian Arts (BU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
01/06/2010
Defence result:
Good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Anotace Ve své bakalářské práci se zabývám životem a životním dílem grafika, malíře, publicisty a pedagoga Karla Štiky. K údajům o výtvarníkově vzdělání na Akademii připojuji informace o možnostech výuky grafiky před založením grafické speciálky na pražské Akademii. Sleduji Štikovu životní pouť závislou od místa učitelského povolání. Zabývám se jeho uměleckou činností, pozornost věnuji zejména grafice a tvorbě ilustrací. Sleduji jeho publicistickou činnost výtvarného teoretika a jeho působení v uměleckých spolcích, především v pražském Sdružení umělců grafiků Hollar. V mé práci nechybí kapitola o umělcově zaměření na ztvárnění české krajiny, zejména v okolí Petrovic na Sedlčansku. Práci doplňuji seznamem Štikou ilustrovaných knih a seznamem jeho výtvarně teoretických příspěvků.
Abstract:
Abstract Karel Štika, the painter and the graphic artist In my bachelor paper I describe life, education and works of Karel Štika, Czech painter and graphic designer. He was teacher of drawing and aesthetics too. He was publicist in graphic and artistic sphere. His stories and entries are in magazine Hollar mainly. Theme of his artistic production are social motives in his early works and landscape in his late works. He used various graphics technologies. He did also illustrations for many books of Czech and foreigner authors.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Anna Svatušková 1.19 MB
Download Abstract in czech Bc. Anna Svatušková 80 kB
Download Abstract in english Bc. Anna Svatušková 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 168 kB
Download Opponent's review PhDr. Milan Pech, Ph.D. 172 kB
Download Defence's report 32 kB