velikost textu

Karel Štika, malíř a grafik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karel Štika, malíř a grafik
Název v angličtině:
Karel Štika, the Painter and the Graphic Artist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Svatušková
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
67038
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Ve své bakalářské práci se zabývám životem a životním dílem grafika, malíře, publicisty a pedagoga Karla Štiky. K údajům o výtvarníkově vzdělání na Akademii připojuji informace o možnostech výuky grafiky před založením grafické speciálky na pražské Akademii. Sleduji Štikovu životní pouť závislou od místa učitelského povolání. Zabývám se jeho uměleckou činností, pozornost věnuji zejména grafice a tvorbě ilustrací. Sleduji jeho publicistickou činnost výtvarného teoretika a jeho působení v uměleckých spolcích, především v pražském Sdružení umělců grafiků Hollar. V mé práci nechybí kapitola o umělcově zaměření na ztvárnění české krajiny, zejména v okolí Petrovic na Sedlčansku. Práci doplňuji seznamem Štikou ilustrovaných knih a seznamem jeho výtvarně teoretických příspěvků.
Abstract v angličtině:
Abstract Karel Štika, the painter and the graphic artist In my bachelor paper I describe life, education and works of Karel Štika, Czech painter and graphic designer. He was teacher of drawing and aesthetics too. He was publicist in graphic and artistic sphere. His stories and entries are in magazine Hollar mainly. Theme of his artistic production are social motives in his early works and landscape in his late works. He used various graphics technologies. He did also illustrations for many books of Czech and foreigner authors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Svatušková 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Svatušková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Svatušková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB