velikost textu

Atraktivita vzhledu jednotlivých druhů primátů a její důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Atraktivita vzhledu jednotlivých druhů primátů a její důsledky
Název v angličtině:
Human preferences to primate species and their consequences
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Zelenková
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Id práce:
66969
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Primáti, vzhledové preference, atraktivita, vzhled, komunikace, ochrana přírody
Klíčová slova v angličtině:
Primates, appearance preferences, attractive individual, feature, communication, conservation biology
Abstrakt:
Abstrakt Vzhled je nejdůležitější prezentací každého jedince. Ačkoliv již po staletí lidstvo láká představa rozluštění kódu pro krásu, charakterizovat ho je velmi obtížné. Spousta prací se zabývá vzhledem a návazně také vzhledovými preferencemi. Je jisté, že krása není definovatelná jen jedním faktorem, ale že do hry o vytvoření atraktivního jedince vstupuje více faktorů působících současně. Dnes je již obecně přijímán fakt, že atraktivní je na obličejových i jiných partií těla především symetrie. Dále je podstatná průměrnost a také dětské výrazné rysy reprezentující tzv. dětské schéma. Stejná preferenční pravidla je možné použít i na posuzování atraktivity jiných druhů než člověka. Primáty obecně hodnotíme ve stupni atraktivity podle stejných vzorců, jako se rozhodujeme o kráse druhého člověka. Líbivé jsou obličeje primátů podobné člověku a obličeje, které jsou kulatého tvaru a dominují jim velké okrouhlé oči vytvářející infantilní dojem. V preferencích k jednotlivým druhům přispívá naše schopnost odlišit obličeje primátů člověku vzhledově blízkých od primátů člověku se nepodobajících. Jsme také schopni určit reálnou velikost primáta na základě jeho obličejových rysů. Obličeje v zásadě rozlišujeme na dvě skupiny: líbivé, přátelské s dětskými rysy a na hrubé, agresivní a nebezpečné.
Abstract v angličtině:
Abstract One of the most important traits of an individual is the appearance. Though mankind desires to unlock the “beauty code” for centuries, it is very difficult to do so. A lot of papers focuses on the characterization of appearance and preferences towards it. It is now obvious that instead of using just one factor to describe the nature of “beauty”, we need to comprehend a lot of factors that put together the puzzle pieces of an attractive individual. Nowadays, a widely accepted fact is that symmetry makes facial and other body features attractive. Other important factors are averageness or so-called baby schema with distinct young features. Similar rules apply for evaluation of preferences towards other, non-human species, especially primates. The most attractive primates have facial features that resemble humans or that are round with big, distinctive eyes (baby-schema). Thus, for humans, the most attractive primates are the ones that are similar to us and that are large in body size, while the unattractive ones have an appearance distinctive to humans. Moreover, humans distinguish two main primate faces: nice and friendly, baby-like faces, and aggressive, dangerous faces.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Zelenková 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Zelenková 694 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Zelenková 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Zelenková 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 571 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 897 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 606 kB