velikost textu

Úloha de novo DNA metyltransferáz v transkripčnom umlčovaní retrovírusov a retrovírusových vektorov odvodených od vtáčieho sarkómového a leukózového vírusu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha de novo DNA metyltransferáz v transkripčnom umlčovaní retrovírusov a retrovírusových vektorov odvodených od vtáčieho sarkómového a leukózového vírusu
Název v češtině:
Úloha de novo DNA methyltransferáz v transkripčním umlčování retrovirů a retrovirových vektorů odvozených od ptačího sarkomového a leukozového viru
Název v angličtině:
The role of de novo DNA methyltransferases in transcriptional silencing of retroviruses and retroviral vectors derived from avian sarcoma and leukosis virus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslav Auxt
Vedoucí:
RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Oponent:
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Id práce:
66918
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Metylácia DNA, de novo DNA metyltransferázy, retrovírusové vektory odvodené od ASLV, transkripčné umlčovanie, epigenetické modifikácie.
Klíčová slova v angličtině:
DNA methylation, de novo DNA methyltransferases, ASLV derived vectors, transcriptional silencing, epigenetic modification.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Auxt 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Auxt 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Auxt 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Hejnar, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Španielová, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 335 kB