velikost textu

Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie
Název v angličtině:
Educational content of inorganic chemistry on secondary schools in European countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Rezek
Vedoucí:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponent:
RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D.
Id práce:
66833
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a chemie pro střední školy (UNBCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Rezek 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Rezek 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Rezek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Šárka Matoušková, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 80 kB