text size

Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva
Titile (in english):
Experiments in chemistry education at secondary schools - motivation and curriculum acquisition
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Ondřej Maca
Supervisor:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Opponent:
Mgr. Tomáš Feltl
Thesis Id:
66830
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Chemistry (N1407)
Study branch:
Teaching of Chemistry for Secondary Schools (one-subject) (UNCH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
fáze výuky, motivace, chemický experiment, pracovní list
Keywords:
learning phases, motivation, chemical experiment, worksheet
Abstract (in czech):
Název Práce: Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva Abstrakt: Tato práce se věnuje chemickým experimentům a jejich využití v jednotlivých fázích výuky – tedy ve fázi motivační, osvojovací, upevňovací a kontrolní. Na souboru prověřených experimentů ukazuje jejich možné využití ve výuce ve fázi motivační a osvojovací. Každý experiment je doplněn návodem, vysvětlením, poznámkami k jeho provedení a zařazení do výuky a fotografiemi. Pro použití ve fázi osvojovací byly vytvořeny pracovní listy, které na základě experimentu mají za úkol napomoci osvojení učiva.
Abstract:
Title: Chemical experiments in chemistry teaching and learning at secondary schools – motivation and curriculum acquisition Summary: This diploma thesis focuses on chemical experiments and their usage in learning phases – namely in motivation phase, acquisition phase, retention phase and control phase. On the set of tried experiments, their possible usage in chemistry teaching and learning in motivation and acquisition phases is demonstrated. Instructions, explanation, comments and photographies are attached to each experiment. For usage in acquisition phase worsheets have been made for each experiment to improve curriculum acquisition.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ondřej Maca 546 kB
Download Abstract in czech Mgr. Ondřej Maca 13 kB
Download Abstract in english Mgr. Ondřej Maca 3 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 133 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Feltl 216 kB
Download Defence's report RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 81 kB