velikost textu

Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva
Název v angličtině:
Experiments in chemistry education at secondary schools - motivation and curriculum acquisition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Maca
Vedoucí:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Feltl
Id práce:
66830
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) (UNCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fáze výuky, motivace, chemický experiment, pracovní list
Klíčová slova v angličtině:
learning phases, motivation, chemical experiment, worksheet
Abstrakt:
Název Práce: Experimenty pro výuku chemie na střední škole - motivace a osvojování učiva Abstrakt: Tato práce se věnuje chemickým experimentům a jejich využití v jednotlivých fázích výuky – tedy ve fázi motivační, osvojovací, upevňovací a kontrolní. Na souboru prověřených experimentů ukazuje jejich možné využití ve výuce ve fázi motivační a osvojovací. Každý experiment je doplněn návodem, vysvětlením, poznámkami k jeho provedení a zařazení do výuky a fotografiemi. Pro použití ve fázi osvojovací byly vytvořeny pracovní listy, které na základě experimentu mají za úkol napomoci osvojení učiva.
Abstract v angličtině:
Title: Chemical experiments in chemistry teaching and learning at secondary schools – motivation and curriculum acquisition Summary: This diploma thesis focuses on chemical experiments and their usage in learning phases – namely in motivation phase, acquisition phase, retention phase and control phase. On the set of tried experiments, their possible usage in chemistry teaching and learning in motivation and acquisition phases is demonstrated. Instructions, explanation, comments and photographies are attached to each experiment. For usage in acquisition phase worsheets have been made for each experiment to improve curriculum acquisition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Maca 546 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Maca 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Maca 3 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Feltl 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 81 kB