velikost textu

Právní aspekty implementace projektu "Creative Commons" v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty implementace projektu "Creative Commons" v České republice
Název v angličtině:
Legal aspects of implementation of the "Creative Commons" project in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Jansa
Oponenti:
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
66743
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
6 Závěr Smyslem této práce bylo komplexně pojednat právní aspekty implementace licencí Creative Commons v České republice. Bližší pohled ukázal, že institut veřejných licencí vykazuje celou řadu znaků, které jsou z hlediska Českého práva problematické. Nejedná se výlučně o problém licencí Creative Commons, ale o problém obecný, což vyplynulo ze srovnání s jinými hojně používanými veřejnými licencemi (GPL, FDL a Creative Archive). Snaha nalézt pro problematická ustanovení veřejných licencí vhodnou interpretaci ovšem nebyly marné, neboť na většinu sporných otázek se podařilo nalézt uspokojivou odpověď a v obecné rovině lze konstatovat, že stávající právní úprava používání veřejných licencí umožňuje. V některých případech je ovšem třeba nesoulad mezi požadavky veřejných licencí a českého práva překlenout výkladem a tato práce může v tomto ohledu posloužit jako přehled možných interpretací pro jednotlivá ustanovení veřejných licencí v českém kontextu. Lze tedy říci že plní svůj účel. To platí i pro návrh české verze licence BY-NC-SA uvedený v příloze č. 1, který se stal podkladem pro další práci na české verzi licencí CC, jejichž definitivní znění je v době odevzdání této práce na spadnutí. 99
Abstract v angličtině:
Resumé / English summary Title of the thesis: Legal aspects of implementing Creative Commons project in the Czech Republic Summary: The main topics of this master thesis are Creative Commons public licenses and legal questions arising in connection with their porting to the Czech legal system, i.e. creating Czech versions of these licenses that mirror the spirit of the original licenses while reflecting the particularities of Czech copyright and Czech law in general. Since public licenses are not yet an established concept in the Czech Republic, the first part of this paper (Chapter 2) introduces several public licenses (presented license) to create a sufficient background. Beside the main goals and features of the Creative Commons (CC) license system, GNU General Public License (GPL), GNU Free Documentation License (FDL) and Creative Archive License (CA) are presented in a similar way and a comparison of these licenses follows on the level of license elements, i.e. the main characteristics that determine the scope of the individual licenses. The aim of Chapter 3 is to produce a legal definition of public licenses. Based on the joint features of the discussed licenses (inductive approach), the following definition emerged: a license that is (i) non-exclusive, (ii) royalty-free, (iii) which the copyright holder is granting for the duration of copyright (iv) to indefinite individuals, (v) which includes the right to share the work and (vi) which is received implicitly by using the work in accordance with the license. This working definition of public licenses is compared with the notion of public licenses in German copyright and with the the definition of free licenses. In Chapter 4, the presented licenses, especially CC licenses, are interpreted under Czech law. Validity of the license agreements, validity of individual provisions, scope of the licenses and the individual license elements, ambiguous terms and concepts used in the presented licenses that have no or different meaning in Czech copyright law and further issues are discussed in detail based on one of the Creative Commons Attribution- Non Commercial-Share Alike license (CC BY-NC-SA) with references to the other presented licenses. Also, provisions of international contract law applicable to licenses in Czech context and two German court decisions concerning GPL license are discussed briefly. 103 In Chapter 5 proposals of possible changes in current legislation are summed up that would clarify some issues that seem disputable at present and Annex 1 contains Czech version of the Creative Commons BY-NC-SA license which was produced as part of this master thesis and provided to the team involved in the porting process. Klíčová slova: autorské právo, licence, veřejná licence, Creative Commons, GPL, FDL Key words: copyright, license, public license, Creative Commons, GPL, FDL 104
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Jansa 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Jansa 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Jansa 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB