velikost textu

Problémy trestů u trestných činů v silniční dopravě - komparace s francouzským právem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy trestů u trestných činů v silniční dopravě - komparace s francouzským právem
Název v angličtině:
Punishments for driving offences: a comparison with French law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dominika Barnetová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
66677
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dominika Barnetová 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dominika Barnetová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dominika Barnetová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB