velikost textu

Zdanění příjmů fyzických osob (srovnání právní úpravy v ČR, SR, SRN a USA)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdanění příjmů fyzických osob (srovnání právní úpravy v ČR, SR, SRN a USA)
Název v angličtině:
Personal income tax (a comparison of legal regulation in the Czech Republic, the Slovak Republic, Germany and USA)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ivan Fritz
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
66657
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivan Fritz 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivan Fritz 219 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivan Fritz 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB