velikost textu

Design a funkční morfologie křídel u hmyzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Design a funkční morfologie křídel u hmyzu
Název v angličtině:
Design and functional morphology of insect wings
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Jechová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Janšta
Id práce:
66605
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insecta, Pterygota, křídlo, žlnatina, morfologie, let, evoluce
Klíčová slova v angličtině:
Insecta, Pterygota, wing, venation, morphology, flight, evolution
Abstrakt:
Abstrakt Schopnost aktivního letu živočichů je bezesporu jedním z nejvýraznějších pokroků v evoluci, který nejen že umožnil těmto živočichům ovládnout vzdušný prostor, ale v průběhu evoluce také výrazně ovlivnil proměny celé řady dalších organismů. Hmyz, jako jediná skupina bezobratlých živočichů, která je schopná aktivního letu, se právě především díky této vlastnosti stal globálně nejvýraznější a evolučně nejúspěšnější skupinou živočichů. Existuje několik teorií o tom, jak vlastně křídlo hmyzu vzniklo. Z fosilních nálezů a jejich srovnáním s recentními druhy lze vymezit dvě nejzákladnější. Vzhledem k diskontinuitě ve fosilním záznamu však chybí vývojové mezičlánky a křídla se objevují náhle na hranici spodního a svrchního karbonu tzn. cca před 320 mil. let. Křídlo je velice komplexní strukturou, která nemá jinde v živočišné říši obdoby. Během evoluce se tak z hmyzu stali velice obratní letci, kterým křídla slouží i k ochraně nebo např. ke smyslovému vnímání svého okolí. Jen minimum známých druhů bylo dosud podrobně prozkoumáno. Křídlo stejně jako let hmyzu celkově, je stále otevřeným tématem, které nám jistě v budoucnu přichystá nejedno překvapení. Cílem této práce je komplexně popsat křídlo a definovat jeho morfologické a designové vlastnosti. Klíčová slova: Insecta, Pterygota, křídlo, žilnatina, morfologie, let, evoluce.
Abstract v angličtině:
Abstract Animal fly ability is undoubtedly one of the biggest innovation in evolution that allow animals to settle down another space on the Earth – the air. However, there are significant impacts on the other organisms during the evolution, too. The insect is single group of invertebrates with abilities to fly and because of that it became the most diversified group of organisms. There are a couple of theories about origin of the insect wings. Two major hypotheses considering the recent insects with their fossil record are widely known. Nevertheless, there is no direct clue to the first Pterygota due to the discontinuity of fossil record in the initial phase of their evolution The wing is very complex and unique structure throughout organisms. Insects became very good fliers during the evolution and wings are also used to protect of the body, carrying sensory organs, etc. Nevertheless, only very few insect species are well explored in term of flight and, an open theme for future studies. Aim of the present work is to describe the significance of the wing and to briefly review its morphological and design properties. Key words: Insecta, Pterygota, wing, venation, morphology, flight, evolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Jechová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Jechová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Jechová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Janšta 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB