velikost textu

Skupinové vyučování v tématickém celku biologie člověka.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skupinové vyučování v tématickém celku biologie člověka.
Název v angličtině:
Teaching in groups used in topics of human biology.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Helena Grzybková
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vanda Janštová
Id práce:
66502
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aktivizační forma výuky, skupinové vyučování, kooperativní vyučování, párová výuka, heterogenní skupina, homogenní skupina, skupinová role, kooperativní dovednosti
Klíčová slova v angličtině:
Activating form of teaching, teaching in groups, cooperative teaching, teaching in pair, heterogeneous group, homogeneous group, role in the group, cooperative skills
Abstrakt:
Abstrakt Skupinové vyučování je organizační forma výuky. Žáci jsou rozděleni do několika skupin, ve kterých spolupracují na řešení určitého úkolu. Velkou výhodou je vzájemná pomoc Žáků a uplatnění i méně výkonných a nesmělých Žáků. Tato forma výuky má však také své nevýhody a pojí se s ní několik problémů. Učitel by si měl vše pečlivě naplánovat a připravit. Jeho role je jiná, než při klasickém frontálním vyučování. Při plánování skupinové výuky by si měl pedagog uvědomit, čeho chce docílit, jak velké skupiny budou vhodné, jak žáky do skupin rozdělí apod. Také klasické uspořádání tříd není vhodné pro skupinové vyučování. Při této formě výuky by na sebe měli žáci vidět. Všechny skupiny mohou plnit stejný úkol nebo pracovat každá na něčem jiném. Problémovou záležitostí je také hodnocení žáků při tomto způsobu výuky. Někteří učitelé si s tím nevědí rady. Skupinové vyučování nemusí být vždy kooperativní. Klíčová slova: aktivizační forma výuky, skupinové vyučování, kooperativní vyučování, párová výuka, heterogenní skupina, homogenní skupina, skupinová role, kooperativní dovednosti
Abstract v angličtině:
Abstract Teaching in groups is the organizational form of teaching. Students are divided into several groups and they cooperate to solve certain task. Mutual help and involvement of passive and diffident student is a big advantage. This form of teaching has disadvantages and several problems too. Teacher should arrange and prepare everything carefully. Teacher’s role is different in this type of teaching. When teacher is planning, he should realize what he wants to achieve, how large groups will be appropriate, how to divide students into groups etc. Classical arrangement of class for frontal teaching is inappropriate for teaching in groups. In this form of teaching students should see each other. All groups can do the same work or each group can do a different work. Student assessment is a problem in this way of teaching too. Some teachers can not cope with this. Teaching in groups may not be always cooperative. Key words: activating form of teaching, teaching in groups, cooperative teaching, teaching in pair, heterogeneous group, homogeneous group, role in the group, cooperative skills
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Grzybková 9.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Grzybková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Grzybková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vanda Janštová 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 266 kB