velikost textu

Interakce proteinů Prp22 a Prp45 ve spliceosomu pučící kvasinky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce proteinů Prp22 a Prp45 ve spliceosomu pučící kvasinky
Název v angličtině:
The interaction of Prp22 and Prp45 proteins in budding yeast spliceosome
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Senohrábková
Vedoucí:
doc. RNDr. František Půta, CSc.
Oponent:
RNDr. Ivana Malcová, CSc.
Id práce:
66425
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sestřih pre-mRNA, PRP22, PRP45
Klíčová slova v angličtině:
pre-mRNA splicing, PRP22, PRP45
Abstrakt:
Abstrakt Protein Prp22 je DEAH box RNA helikáza, která má dvě funkce v sestřihu pre-mRNA: účastní se druhé transesterifikační reakce (ATP independentní funkce) a uvolňuje maturovanou mRNA ze spliceosomu (ATP dependentní funkce). Prp45p, kvasinkový ortholog lidského transkripčního koregulátoru SNW/SKIP, je esenciální sestřihový faktor, přítomný ve spliceosomu po celou dobu sestřihové reakce. Mutanta prp45(1-169) geneticky interaguje s některými alelami NTC komplexu a sestřihovými faktory druhého kroku, včetně PRP22. Jedním z výsledků této práce je zjištění, že mutanty prp22(-158T) a prp22(-327A), které jsou synteticky letální s mutací prp45(1-169), mají kvůli mutaci v upstream regulační oblasti sníženou hladinu proteinu Prp22. Mutanty prp22(-158T), prp22(300PPI) a prp22(-327A) ovlivňují sestřih pre-mRNA s mutací v 5´ss v závislosti na sekvenci druhého exonu. N-terminální mutanty prp22(∆301) a prp22(∆350) jsou synteticky letální s prp45(1-169). Syntetická letalita je možná způsobena snížením efektivity vazby Prp22p do spliceosomů na úroveň, která není pro buňky již viabilní.
Abstract v angličtině:
Abstract Protein Prp22 is a DEAH box RNA helicase, which plays two distinct roles in pre-mRNA splicing: it participates in second transesterification step (ATP independent function) and it releases mature mRNA from the spliceosome (ATP dependent function). Prp45p, yeast ortholog of the human transcription co-regulator SNW/SKIP, is an essential splicing factor, it is included in spliceosome throughout the splicing reaction. Mutant prp45(1-169) genetically interacts with some alleles of NTC complex and second step splicing factors, one of them is also gene PRP22. Here we present, that mutants prp22(-158T) and prp22(-327A), which are synthetically lethal with prp45(1-169), express lower amount of Prp22p due to the mutation in upstream regulation region. Mutants prp22(-158T), prp22(300PPI) and prp22(-327A) affect splicing of pre-mRNA with mutation in 5´ss with respect to sequence of the second exon. N-terminal mutants prp22(∆301) and prp22(∆350) are synthetically lethal with prp45(1-169). Synthetic lethality is possibly caused by lower efficiency of Prp22 recruitment to the spliceosomes, which is no more viable for cells.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Senohrábková 6.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Senohrábková 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Senohrábková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. František Půta, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Malcová, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 732 kB