velikost textu

Interakce hem-protein v cytochromech P450

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce hem-protein v cytochromech P450
Název v angličtině:
Heme-protein interactions in cytochromes P450
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Majerová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Id práce:
66388
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cytochromy P450 (CYP) jsou významné enzymy podílející se na biotransformaci xenobiotik oxidačními reakcemi. Bližší poznání okolí hemu a detailní znalost interakce hem- protein jsou důležité pro pochopení funkce těchto enzymů. Na základě dostupných krystalografických dat byla provedena analýza orientace vinylových postranních řetězců hemu, lokalizace aminokyselinových zbytků v blízkosti postranních řetězců (vinylů a propionátů), analýza disociačních konstant a Coulombických interakcí u těchto zbytků a byly zkoumány odchylky hemu od planarity. Z distribuce hodnot torzních úhlů u vinylů v pozici 2 a v pozici 4 vyplývá, že vinyly v pozici 2 jsou u většiny zkoumaných forem konformačně omezenější a jejich torzní úhly spadají do užšího intervalu ve srovnání s vinyly v pozici 4. Srovnání různých forem CYP přitom ukazuje, že preferované intervaly torzních úhlů se liší. Distribuce konformací vinylové skupiny tedy odráží spíše vliv apoproteinu než nějakou vnitřní tendenci hemu jako takového. Z analýzy mimorovinných deformací hemu vyplývá, že u CYP2B4 a CYP3A4 se nejvíce uplatňuje tzv. sedlová deformace (sad). Výsledky poukazují na velkou variabilitu P450, na vliv interakce hem- protein na strukturu a funkci enzymu.
Abstract v angličtině:
Abstract: Cytochromes P450 (CYP) are monooxygenases participating reactions of the PhaseI in xenobiotic biotransformations. Better and more detailed knowledge of heme - protein interaction is crucial for understanding of function of these enzymes; in particular, of their regulation. We analyzed orientations of both heme vinyl side-chains in all X-ray structures of CYP enzymes available in the PDB data bank. For two mammalian forms, CYP 2A4 and 3A4, a more detailed analysis of the heme contacts with the apoprotein was performed, based on identification of the amino acid side chains in the vicinity. In addition to spatial information, dissociation constants and Coulombic interaction of polar residues in proximity to the heme were calculated using the PropKA web server. Deviations of the heme from planarity in both forms of P450 was investigated using the normal coordinate analysis (NSD server). Distribution of torsion angles of vinyls in position 2 and 4 of the heme shows that the side- chain at position 2 is conformationally more restricted in most P450 forms studied. Comparison of all forms shows that the range of ättainable values of torsional angles is very wide, practically unrestricted, and that the actual conformations of the heme moiety are probably determined more by the interaction with the protein, than by any internal restrictions of the heme itself. The observed variability likely reflects the diversity of CYP enzyme group.Contacts of the heme in CYP 2B4 and in 3A4 differ considerably, their common feature observed is the Arg:propionate electrostatic interaction. However, in detail also this interaction is different in both forms. Heme vinyls interact exclusively with nonpolar residues of the apoprotein.The normal coordinate analysis of the out-of-plane heme deformations reveals, that in both forms the most prominent mode is the saddling (sad) mode. The amplitude of the deformation in the published structures, however, differs significantly. The results point to the great variability of P450 enzymes and indicate the influence of heme - protein interaction on the structure and function of the heme. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Majerová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Majerová 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Majerová 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kristýna Majerová 73 kB