velikost textu

Právní úprava práce dětí a mladistvých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava práce dětí a mladistvých
Název v angličtině:
Legal Regulation of Work of Children and Young Employees
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Vašíčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
66338
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Umělecká, kulturní, reklamní a sportovní činnost dětí, Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
Klíčová slova v angličtině:
The artistic, cultural, advertising and sporting activity of children, Working conditions of youthful employees
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o právní úpravě umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte a zvláštních pracovních podmínkách mladistvých zaměstnanců. Úvodní kapitoly se zabývají vývojem této právní úpravy na území České republiky, jejími mezinárodními aspekty a právní úpravou této problematiky v Evropské unii. Těžiště práce je zaměřeno na současnou úpravu práce dětí a mladistvých v České republice, zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pozornost je věnována také srovnání české právní úpravy s právní úpravou na Slovensku a v Německu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the legal regulation of artistic, cultural, advertising and sporting activity of children and working conditions of youthful employees. The first chapters deal with the historical evolution of this legal regulation in the area of the Czech Republic, international legal regulation and legal regulation in the European Union. The focus of this thesis is laid on the contemporary legal regulation of work of children and youthful employees, especially in relation with the Act of Employment number 435/2004 Sb. and the Labour Code number 262/2006 Sb. Attention is also paid to the comparison of this legal regulation in Slovakia and Germany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Vašíčková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Vašíčková 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Vašíčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 579 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB