text size

Reakce různých genotypů Zea mays L. a Vicia faba L. ošetřených brassinosteroidy na působení vodního deficitu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Reakce různých genotypů Zea mays L. a Vicia faba L. ošetřených brassinosteroidy na působení vodního deficitu
Titile (in english):
Response of different genotypes of Zea mays L. and Vicia faba L. treated with brassinosteroids to water deficit
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Radka Kuklíková
Supervisor:
RNDr. Olga Rothová
Opponent:
Ing. František Hnilička, Ph.D.
Thesis Id:
66278
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Genetics, Molecular Biology and Virology (NGEMOVI)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
30/05/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
brassinosteroidy, fluorescence chlorofylu a, fotosyntéza, chlorofyl, karotenoidy, morfologie, obnova, Vicia faba L., vodní deficit, vývoj rostlin, Zea mays L.
Keywords:
brassinosteroids, carotenoids, chlorofyll, chlorofyll fluorescence, morphology, plant development, photosynthesis, recovery, Vicia faba L., water deficit, Zea mays L.
Abstract (in czech):
Abstrakt V této práci jsem sledovala reakce rostlin na stres suchem a následnou obnovu zálivky při ošetření roztokem syntetického brassinosteroidu (5-fluor-3α,17β-dihydroxy-5α-pregnan-6- on). Zabývala jsem se reakcemi dvou rostlinných druhů s odlišným typem fotosyntézy při šestidenním přerušení zálivky a následné šestidenní periodě obnovení optimální zálivky. Pokusným materiálem byl bob obecný (Vicia faba L.) jako zástupce C3 rostlin a kukuřice setá (Zea mays L.) jako zástupci C4 rostlin. U každého druhu byly použity tři genotypy/odrůdy. Sledovány byly fotosyntetické, morfologické a vývojové charakteristiky. Ošetření brassinosteroidem ovlivnilo především morfologické charakteristiky, méně pak fotosyntetické. Větší vliv mělo na obsah pigmentů než na charakteristiky fluorescence chlorofylu a. Vnitrodruhová variabilita byla pozorována především u charakteristik morfologických, kdy na ošetření nejvíce reagovala odrůda/genotyp citlivá vůči suchu. Během stresové periody i během periody obnovy zvýšilo ošetření u obou rostlinných druhů hmotnost sušiny listů a kořenů, výšku nasazení listů, výšku rostliny a její přírůstek. Obsah pigmentů byl za stresu suchem ovlivněn pouze u kukuřice, po obnovení zálivky došlo ke zvýšení obsahu pigmentů přepočtených na jednotku sušiny i listové plochy u obou druhů. Fluorescenci chlorofylu a ošetření neovlivnilo ani u jednoho druhu. Odpověď rostlin na ošetření brassinosteroidy v podmínkách vodního deficitu je závislé na typu brassinosteroidu a jeho koncentraci, druhu rostliny i jejím genotypu/odrůdě. Klíčová slova: brassinosteroidy, fluorescence chlorofylu a, fotosyntéza, chlorofyl, karotenoidy, morfologie, obnova, Vicia faba L., vodní deficit, vývoj rostlin, Zea mays L.
Abstract:
Abstract This work monitors the response of plants to the application of a solution of synthetic brassinosteroid (5-fluor-3α,17β-dihydroxy-5α-pregnan-6-on) under drought stress conditions and subsequent restoration of water availability. The response of two plant species was monitored under six-day period of cessation of watering and under six-day period of renewed optimal water supply. The experiments were carried out on plants with different type of photosynthesis – C3 plant Vicia faba L. and C4 plant Zea mays L.. For both plant species, three varieties/genotypes were used. Photosynthetic, morphological and developmental characteristics were monitored. The brassinosteroid treatment influenced more the morphological than the photosynthetic characteristics. The content of photosynthetic pigments was influenced more than the chlorophyll fluorescence parameters. The differences in morphological characteristics between individual varieties/genotypes were observed. The response to the application of brassinosteroid was observed especially for drought-sensitive variety/genotype. Application of brassinosteroid caused increase of the dry mass of leaves and roots, the height to leaf , the height of the whole plant and its increment under stress and post-stress periods in both plant species. The content of photosynthetic pigments increased only in plants of maize under the stress conditions and in both plant species under the post-stress conditions. Chlorophyll fluorescence parameters were not influenced. The response of plants to the application of brassinosteroid under the water stress condition is dependent on type and concentration of brassinosteroid, plant species and its variety/genotype. Keywords: brassinosteroids, carotenoids, chlorofyll, chlorofyll fluorescence, morphology, plant development, photosynthesis, recovery, Vicia faba L., water deficit, Zea mays L.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Radka Kuklíková 1.69 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Radka Kuklíková 1.36 MB
Download Abstract in czech Mgr. Radka Kuklíková 25 kB
Download Abstract in english Mgr. Radka Kuklíková 14 kB
Download Supervisor's review RNDr. Olga Rothová 82 kB
Download Opponent's review Ing. František Hnilička, Ph.D. 61 kB
Download Defence's report RNDr. Marie Kočová, CSc. 81 kB
Download Errata Mgr. Radka Kuklíková 11 kB