velikost textu

Unifikace kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy v ES

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Unifikace kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy v ES
Název v angličtině:
Unification of conflict rules for contractual obligations in EC
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miroslav Dudek
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
66107
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslav Dudek 3.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslav Dudek 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslav Dudek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB