velikost textu

Určení smysluplnosti české věty na základě syntaktické informace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určení smysluplnosti české věty na základě syntaktické informace
Název v angličtině:
Syntax-based classification of meaningful Czech sentences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Vladimír Rovenský
Vedoucí:
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
Id práce:
66052
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování (IP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá navržením znalostního algoritmu pro rozpoznání smysluplnosti věty. Jedná se o velmi zajímavou úlohu v rámci zpracování přirozeného jazyka, například pro potřeby internetových vyhledávačů. "Smysluplnost" věty nelze denovat absolutně - v našem návrhu respektujeme systém rovin popisu přirozeného jazyka. Tento přístup vychází z koncepce tří vrstev, a sice vrstvy morfologické, syntaktické a sémantické - bakalářská práce bude pokrývat první dvě z těchto tří vrstev. Cílovým jazykem bude čeština.
Abstract v angličtině:
This thesis tries to formulate a knowledge-based algorithm for meaningful sentence classication. This is a very interesting task for the applications of natural language processing, such as the web search engines. "To-be-meaningful" is a feature that cannot be dened in an absolute way - we try to respect the natural language description layer system. In this approach, we pursue a layer system that goes from the morphological layer through the syntactical layer to the semantic layer - the bachelor thesis will cover the rst two of three layers. Czech will be used as the object language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Rovenský 364 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Rovenský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Rovenský 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. František Plášil, DrSc. 141 kB