velikost textu

Nekalá súťaž vo svetle poslednej európskej legislatívy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nekalá súťaž vo svetle poslednej európskej legislatívy
Název v češtině:
Nekalá soutěž ve světle poslední evropské legislativy
Název v angličtině:
Unfair competition in view of the latest European legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Jarošová
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Id práce:
65902
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Posledna europska legislativa v oblasti nekalej sutaze
Klíčová slova v angličtině:
Latest European legislation of unfair competition
Abstrakt:
Nekala sutaz vo svetle poslednej europskej legislativy Ucelom mojej prace bolo analyzovat nekalosutazne pravo vo svetle poslednej europskej legislativy. Dovodom mojho vyberu bola skutocnost, ze europska legislativa na nekalosutaznom poli presla mnohymi vyznamnymi zmenami. Beruc do uvahy, ze Ceska republika je jednym z clenov Europskej legislativy, zmeny na nadnarodnej urovni maju priamy dopad aj na ceske pravo. Pracu tvoria dve zakladne casti. Prva kapitola pojednava o sucasnej ceskej legislative v oblasti prava proti nekalej sutazi. Druha kapitola upravuje jadro tejto prace a je rozdelena do viacerych podkapitoli. Vzhladom na skutocnost, ze sucasna europska legislativa sa venuje primarne ochrane spotrebitela, jedna z podkapitoli sa venuje prave postaveniu samotneho spotrebitela. Ostatne podkapitoly sa venuju nasledovnym smerniciam: smernica o nekalych obchodnych praktikach, smernica o klamlivej a porovnavacej reklame, smernica o dodrziavani prav dusevneho vlastnictva a smernica o audiovizualnych medialnych sluzbach. V zavere kazdej kapitoly uvadzam mozne zmeny de lege ferenda. S ohladom na implementaciu vyssie uvedenych smernic do ceskej legislativy je nutne konstatovat, ze sucasny pravny stav zostal takmer nedotknuty, nakolko Obchodny zakonnik zmeneny nebol a zmenam podlahol len osobitny zakon o ochrane spotrebitela. V pripade smernice o klamlivej a porovnavacej reklame, mozno konstatovat, ze narodna legislativa je plne kompatibilna s europskou. Ohladom smernice o dodrziavani prav dusevneho vlastnictva a smernici o audiovizualnych medialnych sluzbach – obe boli plne inkorporovane do ceskej legislativy. Judikatura, ktora je v tejto oblasti obzvlast vyznamna pomoze zjednotit pravo proti nekalej sutazi napriec celou Europskou uniou. V jednej z podkapitoli v ramci druhej kapitoly prinasam rozbory niekolkych poslednych rozsudkov nielen Europskeho sudneho dvora, ale uvadzam aj niekolko domacich, ktore pomahaju kreovat pravnu prax v oblasti prava proti nekalej sutazi.
Abstract v angličtině:
UNFAIR COMPETITION IN VIEW OF THE LATEST EUROPEAN LEGISLATION The purpose of my thesis is to analyze the unfair competition in view of the latest European legislation. The reason for my research is the fact that for the past years the European legislation went through many significant changes. Taking into account the Czech Republic as one of its member, such changes have a direct impact also on the Czech legislation itself. This thesis is composed of two main chapters. The Chapter One examines the current Czech legislation in the field of unfair competition. The Chapter Two defines the core of this thesis and it divides into several subchapters. As the protection of the current European legislation is primarily focused on the consumers, one of the subchapter deals with the statute of consumer. Other subchapters describe the Unfair Commercial Practices Directive, Directive concerning misleading and comparative advertisement, Directive on the enforcement of intellectual property rights and Directive of transmission of audiovisual works. After each of subchapter I provided the conclusions and possible adjustments in terms of de lege ferenda. Concerning the implementation of the above mentioned directives into the Czech legislation it is needed to highlight that the current Czech legislation remain almost untouched as the Commercial Code has not been amended. The changes are being implemented into the Consumer Act only. Regarding the Directive concerning misleading and comparative advertising, the Czech legislation in this area is fully compatible with EU legislation and such directive did not bring any news to it. Regarding Directive on the enforcement of intellectual property rights and Directive of transmission of audiovisual works – both of them have been fully implemented into the current status of Czech law. The case law, which is specifically very important in this field of law, will help to unify the unfair competition law across the whole EU. In one of the subchapter Chapter Two I do bring several analyzises of the latest court´s decisions from ECD as well as from domestic Czech courts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Jarošová 824 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Jarošová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Jarošová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB