velikost textu

Zajištění závazků ve vztazích s mezinárodním prvkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění závazků ve vztazích s mezinárodním prvkem
Název v angličtině:
Securing contractual obligations in legal relations with an international element
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marie Novotná
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
65898
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marie Novotná 713 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marie Novotná 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marie Novotná 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 33 kB