velikost textu

Účinnost multimodální výstražné signalizace Tritomegas sexmaculatus vůči ptačím predátorům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinnost multimodální výstražné signalizace Tritomegas sexmaculatus vůči ptačím predátorům
Název v angličtině:
Effects of multimodal warning siglals of Tritomegas sexmaculatus on reactions of bird predators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Binderová
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.
Id práce:
65796
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
multimodální signalizace, výstražné signály, aposematismus, Tritomegas sexmaculatus, ptačí predátoři, stridulace
Klíčová slova v angličtině:
multimodal signalisation, warning signals, aposematism, Tritomegas sexmaculatus, bird predators, stridulation
Abstrakt:
Aposematičtí živočichové upozorňují potencionální predátory na svou obranu výstražnými signály. Pokud tyto signály působí na více smyslů predátora, jedná se o multimodální výstražnou signalizaci. Působení multimodální signalizace aposematické kořisti na reakce predátorů bylo testováno méně než působení jednotlivých výstražných signálů, navíc často u umělé kořisti. Pro pochopení fungování multimodální signalizace je proto vhodné toto testování provádět u reálné kořisti. Tato práce jako jedna z prvních testovala působení multimodální signalizace reálné kořisti na chování ptačích predátorů ve srovnání s působením jejích jednotlivých výstražných složek. Kořistí byla ploštice Tritomegas sexmaculatus, jejíž multimodální signalizaci představují výstražné signály vizuální (černobílé zbarvení), chemické (pach, případně chuť) a akustické (stridulace). Předmětem našeho zkoumání bylo porovnání reakcí dvou druhů ptačích predátorů sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus). Předkládali jsme jim 3 typy ploštic, u kterých se lišilo působení jejich výstražné signalizace. U normální ploštice působila její komplexní multimodální signalizace, u hnědě obarvené jsme zabránily působení jejího výstražného zbarvení a u dealatizované ploštice jsme zabránili působení její akustické signalizace. Dospělé odchycené koňadry i modřinky se vyhýbaly všem těmto typům ploštic. S naivními sýkorami koňadrami jsme provedli experiment, při kterém jsme testovali jejich reakce vůči normální a dealatizované ploštici. Naivní koňadry nemají vůči Tritomegas sexmaculatus vrozenou averzi. Výsledky ukázaly, že akustická signalizace ploštic zlepšuje zapamatování si této kořisti, nezrychluje však averzivní učení naivních koňader.
Abstract v angličtině:
Aposematic animals advertise their defensive mechanisms to potential predators using warning signals. Signalling through more than one sensory pathway is called multimodal warning display. Most experimental studies of aposematism have been focused on the effect of a particular warning signal rather than on importance of multimodal signalling. Focusing on the multimodal signalling of real prey is the best way how to understand its effect in nature. The present study is focused on comparing the effect of multimodal warning display of insect prey with its particular warning signals on two species of bird predators. Multimodal warning signalisation of the burrowing bug, Tritomegas sexmaculatus consists of visual (black and white coloration), chemical (odour, possibly taste) and acoustic (stridulation) signals. We compared reactions of wild-caught great tit (Parus major) and blue tit (Cyanistes caeruleus) to three types of bugs with different warning displays. The non-manipulated bugs displayed multimodally, the brown painted bugs had their warning coloration manipulated and the dealatized bugs couldn't emit acoustic signals. The wild-caught birds of both species avoided all types of bugs. In an experiment with naive hand reared great tits we compared their reactions to non-manipulated and dealatized bugs. Naive birds do not have any innate avoidance of Tritomegas sexmaculatus. We have found that acoustic signalisation does not increase the rate of avoidance learning, but it improves memorability of the aposematic signalisation of Tritomegas sexmaculatus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Binderová 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Binderová 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Binderová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.74 MB