velikost textu

Vliv dlouhodobého kojení na růst dětí od narození do 2 let.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv dlouhodobého kojení na růst dětí od narození do 2 let.
Název v angličtině:
Effect of long-term breastfeeding on infant growth from birth to two years of age.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Bočková
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
Id práce:
65641
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
růst, mateřské mléko, kojení, růstové standardy, percenilové grafy
Klíčová slova v angličtině:
growth, human milk, breastfeeding, growth standards, percentile charts
Abstrakt:
Abstrakt: Růst je citlivým indikátorem dlouhodobého zdravotního stavu dítěte, proto je jeho sledování pomocí růstových grafů důležitou pomůckou v pediatrické praxi. Tato práce hodnotí vliv dlouhodobého kojení na tělesný růst dětí od narození do dvou let podle tělesné délky, tělesné hmotnosti a obvodu hlavy a zároveň porovnává růst těchto dětí s růstem dlouhodobě kojených dětí ve studii WHO (MGRS) a dále s růstem dětí v 6. (resp. 5.) CAV, který způsob výživy nezohledňuje. Výchozím materiálem byl soubor dětí měřených v ordinaci MUDr. Mottlové. Bylo zjištěno, že dlouhodobé kojení při interakci s věkem dítěte signifikantně ovlivňuje tělesnou hmotnost a délku. Kojené děti měly v 6., 12. a 18. měsíci menší tělesnou délku (o 0,6 cm, 1,1 cm, 0,9 cm) a nižší tělesnou hmotnost (o 250 g, 400 g, 210 g) než děti nekojené. Provedené srovnání prokázalo, že růst dětí našeho souboru se více podobá růstu dětí ze studie 6. (resp. 5.) CAV. Klíčová slova: růst, mateřské mléko, kojení, růstové standardy, percentilové grafy.
Abstract v angličtině:
Abstract: Growth is sensible detector of long-term health condition of children. Observation of growth by means of growth charts are an important aid for practise of paediatricians. This work assesses an influence of long-term breastfeeding on growth of children from birth to 2 years of age and compares the growth of these children with the world study (MGRS) and Czech study (5./6. CAV). The basis for my study was formed from the set of children measured in Dr. Mottlova’s office. It was detected, that long-term breastfeeding significantly influences the length and weight of children, when it interacts with age of children. Breast-fed children were smaller (0,6 cm, 1,1 cm, 0,9 cm) and lighter (250 g, 400 g, 210 g) then formula-fed children in 6th, 12th and 18th month of age. The comparison between our study, MGRS and 5./6. CAV proved, that the growth of children in our study is more similar to 5./6.CAV. Key words: growth, human milk, breastfeeding, growth standards, percentile charts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Bočková 22.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Bočková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Bočková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 155 kB