velikost textu

Antropogenní vliv na biodiverzitu v komplexu Páramos de Santurban (Kolumbie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antropogenní vliv na biodiverzitu v komplexu Páramos de Santurban (Kolumbie)
Název v angličtině:
Human influence on biodiversity in the complex Páramos de Santurban (Colombia)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Diana Libeth Aparicio Vásquez
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Id práce:
65478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
paramo, diversity, human influence, paramo vegetation, human impact, Santurban.
Abstrakt:
Abstrakt Paramo je ekosystém nacházející se pod vrcholy And, přibližně mezi 3000 a 4800 m n. m., od Venezuely do severní části Peru. Paramo zaujímá pouze 2% z celkové rozlohy těchto zemí, přesto je jeho flora nejbohatší ze všech tropických alpínských ekosystémů na světě (přes 3500 druhů cévnatých rostlin, z nich 60% jsou druhy endemické). Zavedení nových zemědělských systémů během kolonizačních období Andskou krajinu hluboce zasáhlo. Od té doby je oblast parama využívána zejména na extenzivní chov dobytka či pěstování brambor a cibulí. Během posledních tří set let dochází k prudkému trendu intenzifikace zemědělské produkce. V této studii byl zkoumán antropogenní vliv na druhovou diverzitu paramových rostlin. Studijní oblast se nachází v severní části východní Kolumbijské Kordillery, v tzv. Komplex Paramo de Santurban. V Komplexu Paramo de Santurban, se vzrůstající nadmořskou výškou druhová diverzita rostlin roste a intenzita lidského zásahu naopak klesá. Korespondenční analýzy ukazují vztah mezi druhovou diverzitou rostlin a intenzitou pastvy a pěstování. Nicméně, druhové složení vegetace je silně vázáno na nadmořskou výšku.
Abstract v angličtině:
Summary Paramo is the name of the region encountered in the upper belt (3 000m – 4 800m) of the Andean mountain ridges from Venezuela to the North of Peru. Paramo ecosystem occupies only 2% of the area of those countries. Nevertheless, paramo flora is the richest high mountain flora of the world (over 3500 species, 60% of endemism). High mountain region of the Northern Andes were almost uninhabited until the arrival of the Conquistadores. At the time of the conquest, livestock and new crops were introduced to the Andean ecosystems. Since that time, paramo has been used mainly for extensive cattle grazing and cultivation of potatoes and onions. During the last three centuries an abrupt intensification of the agricultural practices has occurred. The main aim of this study is to investigate the effects of human intervention, by mean of farming, on species diversity of the paramo vegetation. The study area was selected in the paramo belt of Santurban, Colombian Eastern Cordillera. Ordination techniques were applied to analyze the relation between plant species composition, environmental variables and management variables. We found plant species diversity is influenced by cattle grazing and cropping, but the vegetation changes are mainly determined by the altitudinal gradient. Intensity of human impact is also related to altitude. In Santurban, intensity of human impact decrease with increasing altitude whereas diversity of plants increase with increasing altitude.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Libeth Aparicio Vásquez 850 kB
Stáhnout Příloha k práci Diana Libeth Aparicio Vásquez 125 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Diana Libeth Aparicio Vásquez 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Diana Libeth Aparicio Vásquez 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB