velikost textu

Volný pohyb soudních rozhodnutí v civilních věcech v rámci Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volný pohyb soudních rozhodnutí v civilních věcech v rámci Evropské unie
Název v angličtině:
Free movement of court decisions in civil cases in the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
65390
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Břicháček, Ph.D. 5.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Břicháček, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Břicháček, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB