velikost textu

Analysis of bumblebee lipids using chromatographic methods

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of bumblebee lipids using chromatographic methods
Název v češtině:
Studium a stanovení lipidů čmeláků chromatografickými metodami
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Kudzejová
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
Id práce:
65377
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Chemická ionizace za amosferického tlaku LC-MS Lipidy Triacylglyceroly Triglyceridy Čmelák zemní Bombus terrestris Čmeláčí matky Tukové těleso
Klíčová slova v angličtině:
Atmospheric pressure chemical ionization LC-MS Lipids Triglycerides Triacylglycerols Bombus terrestris Bumblebee queens Fat body
Abstrakt:
ABSTRAKT Lipidy z tukového tělesa matek čmeláka zemního (Bombus terrestris) v různých stádiích života byly studovány pomocí chromatografických metod. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (LC-MS) s elektrosprejovou ionizací byla použita k analýze všech lipidů z tkáně. Semipreparativní tenkovrstvá chromatografie byla použita k izolaci triglyceridů (TG) z tkáně tukového tělesa. TG byly následně analyzovány pomocí LC-MS s chemickou ionizací za atmosférického tlaku. Byly nalezeny výrazné kvantitativní rozdíly ve složení lipidů matek v různých fázích života. Kvalitativní složení se výrazně neměnilo. Pouze malé rozdíly byly nalezeny u látek, které byly ve vzorcích přítomny v zastoupení menším než 1 %.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Lipids from the fat body of queens of Bombus terrestris species in different life stages were studied using chromatographic methods. High-performance liquid chromatography - mass spectrometry with electrospray ionization was used to analyze all lipids from the tissue. Semi- preparative thin-layer chromatography was used to isolate triacylglycerols (TGs) from the fat body tissue. The TGs were subsequently analyzed by high-performance liquid chromatography – atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. Quantitative differences between different life stages have been found. Qualitative composition has not been changing significantly. Only minor differences have been found in the substances, which were present in amount less than 1%.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Kudzejová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Kudzejová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Kudzejová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB