velikost textu

Efficiency of EU merger control

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efficiency of EU merger control
Název v češtině:
Efektivita regulace fúzí a akvizic v Evropské unii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Id práce:
65343
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce má za cíl analýzu klíčových regulatorních změn v anti‐monopolní politice Evropské unie a zhodnocení reálného vlivu těchto změn na efektivitu regulace fúzí a akvizic v rámci společného trhu. Hlavním přínosem této práce je empirická analýza jedinečného reprezentativního vzorku 161 fúzí, schvalovaných Evropskou komisí v období 1990‐2008. S využitím informací z akciových trhů jsou identifikována chybná rozhodnutí Evropské komise a za pomocí PROBIT modelu jsou pak zkoumany hlavní faktory, ovlivňující výskyt chybných rozhodnutí regulátora. Výsledky ukazují, že rozhodnutí Evropské komise nelze plně vysvětlit motivem ochrany spotřebitelského blahobytu, a že jiné politické a institucionální faktory hrají významnou roli ve schvalovacím procesu. Zároveň se však nepodařilo potvrdit, že by Evropská komise chránila zájmy domácích konkurentů na úkor spotřebitelů a zahraničních firem. Výsledky navíc potvrzují, že regulatorní reforma v roce 2004 významně zvýšila efektivitu regulace fúzí a akvizic v Evropské únii. Toto je pravděpodobně první studie využívající data z akciových trhů, která analyzuje dopady reformy z roku 2004 na efektivitu regulace fúzí a akvizic v Evropské unii.
Abstract v angličtině:
Abstract Main goal of this thesis is to provide analysis of the key regulatory changes of the European merger control and to evaluate their real impact on the efficiency of the merger regulation. Our main contribution is the empirical analysis of the unique representative sample of 161 mergers covering the final regulatory assessments in the period from 1990 to 2008. We use stock market data to identify mergers wrongly assessed by the Commission. PROBIT model is then used to further investigate the sources of these decision errors. Our results suggest that the Commission’s decisions are not purely explained by the motive of protecting consumer welfare and that other political and institutional factors do play a role. We did not find evidence that the Commission protect competitors at the expense of consumers and foreign firms. Moreover, according to our results, the regulatory reform in 2004 has significantly enhanced efficiency of the European merger control. To the author’s best knowledge, this is the first study using stock market data to evaluate the recent regulatory reform of the European merger control.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A. 973 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A. 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A. 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 4.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 8.14 MB