velikost textu

Pomůcky pro aktivní chemické vzdělávání - experimentální a praktická chemie s potravinami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pomůcky pro aktivní chemické vzdělávání - experimentální a praktická chemie s potravinami
Název v angličtině:
The teaching materials for chemical education - experimental and practical chemistry with different kind of food
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Hrobařová
Vedoucí:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Id práce:
65237
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie a biologie pro střední školy (UNCHB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemický experiment, laboratorní práce, organická chemie a biochemie, vybavenost školních laboratoří
Klíčová slova v angličtině:
chemical experiment, laboratories, organic chemistry and biochemistry, availability of school laboratories
Abstrakt:
UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, KUDCH, Hlavova 8, Praha 2 Autor: Bc. Eva Hrobařová Název: Pomůcky pro chemické vzdělávání – experimentální a praktická chemie s potravinami SHRNUTÍ: V diplomové práci je zpracován tematický celek Pomůcky pro chemické vzdělávání – experimentální a praktická chemie s potravinami. Na základě sestaveného dotazníku a provedeného dotazníkového šetření na téma „Vybavenost laboratoří a učeben chemie na gymnáziích“ byly sestaveny a experimentálně provedeny jednoduché pokusy zejména z potravinových surovin. U jednotlivých experimentů byla pořízena fotodokumentace a pokusy byly doplněny několika dotazy a otázkami pro žáky. V práci je taktéž zhodnocena a zmíněna řada závěrečných prací, které se týkají praktické a experimentální chemie a byly obhájeny a tvořeny na KUDCH na PřF UK v Praze. Práce je tvořena s důrazem na význam praktické a laboratorní složky chemie na středních školách v ČR, hlavní myšlenkou je vytvoření jednoduchých pomůcek pro aktivní vzdělávání žáků, tedy využití jednoduchých experimentů k doložení vykládané teorie. Experimenty jsou nenáročné, nevyžadují příliš mnoho pomůcek a surovin, některé nevyžadují ani využití chemické laboratoře.
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Teaching and Didactics of Chemistry, Hlavova 8, Prague 2 Author: Bc. Eva Hrobařová Name: The teaching materials for chemical education – experimental and practical chemistry with different kind of food ABSTRACT: In this thesis I elaborated the theme “The teaching material for active chemical education – experimental and practical chemistry with different kind of food”. I created a questionnaire with name “Availability of laboratories and schoolrooms of chemistry in college”. The results of this questionnaire were a base for choice of the experiments with different kind of food. Each experiment is completed by photos and a few questions for students. In this work I also analysed several thesis about practical and experimental chemistry. In this thesis I lay stress on importance of experimental and practice chemistry in colleges in Czech Republic. My task was to create easy teaching materials for active education and the utilization of easy experiments to illustrate theory. The experiments are very easy, it´s not necessary many tools and it´s not even necessary to use chemical laboratory. .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Hrobařová 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Hrobařová 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Hrobařová 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Eva Hrobařová 29 kB