velikost textu

Manželství a majetek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželství a majetek
Název v angličtině:
Marriage and property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Richard Polma
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
65179
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Richard Polma 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Richard Polma 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Richard Polma 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB