velikost textu

Srovnání právní úpravy řízení o dědictví v ČR a SR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání právní úpravy řízení o dědictví v ČR a SR
Název v angličtině:
A comparison of legal regulation of inheritance proceedings in the Czech Republic and in the Slovak Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Fara
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
65174
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Fara 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Fara 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Fara 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB