velikost textu

Analýza karyotypu u sklípkanů čeledí Hexathelidae a Dipluridae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza karyotypu u sklípkanů čeledí Hexathelidae a Dipluridae
Název v angličtině:
Karyotype analysis of mygalomorph spiders of the families Hexathelidae and Dipluridae
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Hrubá
Vedoucí:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Oponent:
Mgr. Alexandr Sember, Ph.D.
Id práce:
64891
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evoluce, fluorescenční hybridizace in situ, karyotyp, nukleolární organizátor jadérka, pavouk, pohlavní chromozomy
Klíčová slova v angličtině:
evolution, fluorescent in situ hybridization, karyotype, nucleolus organizer region, sex chromosomes, spider
Abstrakt:
Abstrakt: Pavouci skupiny Mygalomorphae jsou z cytogenetického hlediska velmi málo probádanou skupinou. Diplomová práce je zaměřena na karyotypovou evoluci pavouků bazálních čeledí skupiny Avicularioidea, Hexathelidae a Dipluridae. U zástupců těchto čeledí je v práci sledována jak evoluce diploidních počtů chromozomů a morfologie chromozomů, tak evoluce pohlavních chromozomů. Karyotypy sklípkanů jsou velmi zajímavé svou diverzitou. Mnoho zástupců čeledí Hexathelidae a Dipluridae disponuje extrémními systémy chromozomového určení pohlaví s mnoha gonozomy X. V této práci byly analyzovány karyotypy vybraných zástupců a průběh meiotického dělení samců. Některé druhy vykazují modifikace tohoto dělení jako je achiazmatická meióza. Pomocí techniky fluorescenční hybridizace in situ byly u pavouků těchto čeledí detekovány vybrané markery. Klíčová slova: evoluce, fluorescenční hybridizace in situ, karyotyp, nukleolární organizátor jadérka, pavouk, pohlavní chromozomy
Abstract v angličtině:
Abstrakt: Cytogenetics of spiders of the infraorder Mygalomorphae is largely unknown. My thesis is focused on the karyotype evolution of spiders of families Hexathelidae Dipluridae, which are basal groups of the superfamily Avicularioidea. In this thesis the evolution of diploid chromosome number, chromosome morfology, and also sex chromosomes are studied. The karyotypes of the mygalomorphs are quite interesting for their diversity. Many members of the family Hexathelidae exhibit extreme systems of a chromosomal sex determination which are composed by many gonosomes X. The meiotic division of males is analyzed. Some species exhibit modifications of this division such as achiazmatic meiosis. Selected markers have been detected by fluorescence in situ hybridization. Keywords: evolution, fluorescent in situ hybridization, karyotype, nucleolus organizer region, sex chromosomes, spider
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Hrubá 3.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Hrubá 441 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Hrubá 227 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Král, CSc. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexandr Sember, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 154 kB