velikost textu

Stanovení vybraných nitrofenolů na modifikovaných uhlíkových pastových elektrodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení vybraných nitrofenolů na modifikovaných uhlíkových pastových elektrodách
Název v angličtině:
Determination of Selected Nitrophenols Using Modified Carbon Paste Electrodes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hranická
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Id práce:
64774
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nitrofenoly, sepiolit, montmorillonit, CPE, DPV, AdSV,
Klíčová slova v angličtině:
nitrophenols, sepiolite, montmorillonite, CPE, DPV, AdSV
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce studuje voltametrické chování vybraných nitrofenolů (2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,4-dinitrofenol a 2,4,6-trinitrofenol) pomocí diferenční pulsní voltametrie (DPV) a adsorpční rozpouštěcí voltametrie (AdSV) na uhlíkových pastových elektrodách modifikovaných jílovými minerály – montmorillonitem (MMT-CPE) a sepiolitem (SEP-CPE) a na nemodifikované uhlíkové pastové elektrodě (CPE) v prostředí Brittonova-Robinsonova pufru. Pro katodické redukce bylo zvoleno optimální prostředí o pH 2 pro 2-NP a 4-NP, pH 3 pro 2,4-DNP a pH 4 pro 2,4,6-TNP. Pro anodické oxidace byly nejvhodnější podmínky stanovení při pH 2 pro 2-NP a 4-NP a pH 5 pro 2,4-DNP. Pro 2,4,6-TNP není stanovení anodickou oxidací při použití těchto elektrod možné. Nejnižších mezí detekce bylo dosaženo pro 2-NP při použití katodické AdSV na SEP-CPE a to 2,9·10-7 mol dm-3, pro 4-NP při použití katodické DPV na MMT-CPE a to 2·10-6 mol dm-3, pro 2,4-DNP použitím katodické AdSV a to 2,7·10-7 mol dm-3 a pro 2,4,6-TNP použitím katodické DPV na nemodifikované CPE a to 4,8·10-7 mol dm-3. Další částí práce bylo studium směsi 2-NP a 4-NP a případná možnost selektivního stanovení metodou bezproudové sorpce s přenosem s DPV stanovením naadsorbovaného analytu.
Abstract v angličtině:
Abstract The voltammetric behavior of selected nitrophenols (2-nitrophenol, 4-nitrophenol, 2,4-dinitrophenol and 2,4,6-trinitrophenol) was investigated by differential pulse voltammetry (DPV) and by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) at an unmodified electrode (CPE) and a clay-modified carbon paste electrodes modified by montmorillonite (MMT-CPE) and sepiolite (SEP-CPE) using electrochemical reduction and oxidation in Britton-Robinson buffer. For reduction, optimum conditions have been found at pH 2 for 2-NP and 4-NP, at pH 3 for 2,4-DNP and at pH 4 for 2,4,6-TNP. For oxidation, optimum conditions have been found at pH 2 for 2-NP and 4-NP and at pH 5 for 2,4-DNP. Voltammetric determination using electrochemical oxidation is not a suitable method for 2,4,6-TNP. The lowest detection limits were obtained for 2-NP using cathodic AdSV on SEP-CPE with 2,9·10-7 mol.dm-3, for 4-NP using cathodic DPV on MMT-CPE with 2·10-6 mol.dm-3, for 2,4-DNP using cathodic AdSV on SEP-CPE with 2,7·10-7 mol.dm-3 and for 2,4,6-TNP using cathodic DPV on unmodified electrode with 4,8·10-7 mol.dm-3. Determination of mixture 2-NP and 4-NP and the possibility of the selective determination using open circuit sorption with DPV detection was further studied.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hranická 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hranická 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hranická 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 845 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 504 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 197 kB