velikost textu

Křest na pozadí liturgických reforem 16. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Křest na pozadí liturgických reforem 16. a 20. století
Název v angličtině:
The Babtism on the Background of Liturgic Reforms of the 16th and 20th Century.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
František Pekárek
Vedoucí:
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Oponenti:
Pavel Hradilek
Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.
Id práce:
64232
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Institut ekumenických studií (27-IES)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologie křesťanských tradic (TKT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 8. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce Křest na pozadí liturgických reforem 16. a 20. století se zabývá vztahem liturgických reforem křestních ritů v 16. století a současného hnutí liturgické obnovy. Vlastním tématem práce je proměna křesťanské iniciace na konci 20. století a její vztah k reformě křestních ritů v období reformace. První část práce popisuje reformy luterských a anglikánských křestních ritů. Pro srovnání jsou použity Lutherovy Taufbüchlein a první dvě vydání Book of Common Prayer. Druhá část práce se věnuje novodobým snahám o obnovu křestních ritů. Jako modelové příklady slouží nové křestní rity kanadských anglikánů a luteránů. Zkoumání jednotlivých křestních ritů předchází teologický rozbor prováděných změn. Samotný závěr práce svým zaměřením poněkud přesahuje vytčený cíl, když představuje celou problematiku obnovného hnutí v širších souvislostech. Poskytuje jednak typologii postojů odpůrců liturgické obnovy a dále se pokouší přinést hlubší vhled do historických souvislostí, které toto hodnocení utvářejí. V závěru práce najdeme autorův pohled na otázku přínosu obnovných snah na poli křestní liturgie a teologie pro nejširší ekuménu. Tato práce vznikla na Institutu ekumenických studií v Praze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The work Liturgical Reforms and Renewal concerning baptism in the 16th and 20th century explores relationship between liturgical reforms of baptismal rites in the 16th century and contemporary liturgical movement. The main theme of the work is the transformation of Christian initiation at the end of 20th and its relation to the reforms of baptismal rites in the reformation period. The first part of the work describes reforms of Lutheran and Anglican baptismal rites. There are two main sources used for comparison: Luther’s Taufbüchleins and first two editions of the Book of Common Prayer. The second part of the work is dedicated to contemporary efforts to renew baptismal rites. The rites of Canadian Anglicans and Lutherans serve as prototypes. The investigation of baptismal rites is preceded by the theological examination of any performed changes. The conclusion of the work transcends its aim when it shows the problems of renewal in wider context. It provides with the typology of the opponents of liturgical movement and tries to bring deeper insight into historical connections which form their attitudes. In the conclusion, we can find author’s perspective on the contribution of renewal in baptismal theology and liturgy for the broadest ecumena. This work came into being at the Institute of Ecumenical Studies in Prague. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce František Pekárek 406 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce František Pekárek 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky František Pekárek 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Hradilek 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 54 kB