velikost textu

Krajina Českých zemí v období socialismu 1948-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajina Českých zemí v období socialismu 1948-1989
Název v angličtině:
The Czech socialistlc landscape between 1948 and 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Hájek, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
RNDr. Václav Cílek, CSc.
Id práce:
63978
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá podobou krajiny Českých zemí mezi lety 1948 a 1989 a snaží se určit, jakou úlohu v procesu jejího utváření sehrál vládnoucí mocenský režim, Komunistická strana Československa. Prostřednictvím studia konkrétních příkladů hledá odpověď na otázku, do jaké míry byla krajina Čech, Moravy a Slezska ovlivněna budováním socialismu po únoru roku 1948.
Abstract v angličtině:
The paper deals with the shape of the landscape in the Czech Lands between the years 1948 and 1989. It strives to identify what role was played in the process of landscape formation by the then ruling political establishment, represented by the Communist Party of Czechoslovakia. By reviewing certain specific examples, it seeks answers to the question of to what extent the landscape in Bohemia, Moravia and Silesia was affected by the construction of socialism after the Communist take-over in February 1948.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Hájek, Ph.D. 33.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Hájek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Hájek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Cílek, CSc. 250 kB