velikost textu

Odvolání v civilním procesu - srovnání právní úpravy ČR s právní úpravou SR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odvolání v civilním procesu - srovnání právní úpravy ČR s právní úpravou SR
Název v angličtině:
An appeal in civil procedure - a comparison of the legal regulation in the Czech Republic and in the Slovak Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Holý
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
63587
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Holý 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Holý 361 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Holý 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB