velikost textu

Právní úprava rozhodčího řízení v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava rozhodčího řízení v České republice
Název v angličtině:
Legal regulations of arbitration procedure in the Czech republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavla Jansová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
63481
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Jansová 703 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Jansová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Jansová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB