velikost textu

Symptotermální metoda v přirozeném plánování rodičovství versus antikoncepce v edukační činnosti porodní asistentky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Symptotermální metoda v přirozeném plánování rodičovství versus antikoncepce v edukační činnosti porodní asistentky
Název v angličtině:
Symptothermal method in natural planning of parentage in contrary to the educational activity of midwife-nurse in the sphere of contraconception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Naděžda Kissová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Mgr. Regina Slowik
Id práce:
62993
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Naděžda Kissová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Symptotermální metoda v přirozeném plánování rodičovství versus antikoncepce v edukační činnosti porodní asistentky Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 92 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: přirozené plánování rodičovství, symptotermální metoda, antikoncepční a přirozené metody regulace početí, edukační činnost porodní asistentky, informovanost veřejnosti, dotazníky Bakalářská práce nás seznamuje s jednotlivými antikoncepčními metodami se zaměřením na prostředky přirozeného plánování rodičovství. Uvádí a podrobně popisuje symptotermální metodu. Zdůrazňuje, že znalost postupů, které brání početí, vyhýbají se těhotenství, jsou jedním ze základních předpokladů správného rozhodnutí ve výběru nejvhodnější metody a vedou ke zdravému soužití páru. Těžiště práce tvoří dotazníkové šetření, které zkoumá míru informovanosti veřejnosti v oblasti znalostí antikoncepčních a přirozených metod regulace početí v závislosti na poradenské činnosti porodní asistentky a jejího vlivu. Zkoumaný vzorek tvoří ženy ze třech gynekologických ambulancí v Hradci Králové.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor dissertation treats of individual methods of the contraconception. It is aimed on the means of natural planning of the parentage. It goes into details of symptothermal method. The accent is laid on the fact, that the knowledge of methoda protecting against and 76 enabling avoidance of conception are one of basic assumptions for the decision how to select the best method leading to healthy life of the human couple. The base of the dissertation forms a research questionnaire. It concentrates on the degree of public information about the contraconceptional and natural methods of the conception regulation. It shows its influence in dependence on the consulting services of the midwife-nurse. Evaluated sample of the respondents /women/ was taken from three gyneacological establishments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Naděžda Kissová 907 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Naděžda Kissová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Naděžda Kissová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 778 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Regina Slowik 1.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.54 MB