text size

Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči
Titile (in english):
Nurse Physiotherapy in Medical Home Care
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Lenka Truhlářová
Supervisor:
Hana Pekárková
Opponents:
Jaroslava Pečenková
Svatava Urbancová
Thesis Id:
62931
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
Nursing - Pedagogy in Health Service (OSETRP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
26/11/2008
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Autor: Lenka Truhlářová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči Vedoucí práce: Hana Pekárková Počet stran: 109 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: ošetřovatelská rehabilitace, domácí zdravotní péče, polohování, ošetřovatelská rehabilitace po cévní mozkové příhodě Bakalářská práce je zaměřena na téma domácí zdravotní péče, na význam ošetřovatelské rehabilitace a na důležitost uplatňování ošetřovatelské rehabilitace u klientů v domácí zdravotní péči. Poukazuje na široké uplatnění ošetřovatelské rehabilitace při onemocněné cévní mozkovou příhodou, jednotlivé zásady ošetřovatelské rehabilitace a součástí je i několik rad a námětů, jak využít kompenzačních pomůcky pro pacienty po onemocnění cévní mozkovou příhodou. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření o využívání ošetřovatelské rehabilitace a o znalosti možnosti využití v domácí zdravotní péči. Zkoumaný vzorek tvoří zdravotničtí pracovníci v oboru všeobecná sestra, fyzioterapeutka, sestra specialistka a klienti domácí zdravotní péče.
Abstract:
Annotation Bachelor´s thesis is centred on theme medical home care, importace of nurse physiotherapy and significance nurse physiotherapy by patiens in medical home care. It look on wide of use at illnies cerebral apoplexy, the theses of nurse physiotherapy and some suggestions and tips how the nurse physiotherapy instruments use for patients by cerebral apoplexy. Substance of the bachelor´s thesis make research of use nurse physioterapy by medical workers and of knowledge how utilize in medical home care. The research speciments make medical workers in lays: nurse, physiotherapist, special nurse and patients of medical home care.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lenka Truhlářová 38.53 MB
Download Abstract in czech Lenka Truhlářová 123 kB
Download Abstract in english Lenka Truhlářová 138 kB
Download Supervisor's review Hana Pekárková 163 kB
Download Opponent's review Jaroslava Pečenková 883 kB
Download Opponent's review Svatava Urbancová 1.01 MB
Download Defence's report 1.57 MB