velikost textu

Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči
Název v angličtině:
Nurse Physiotherapy in Medical Home Care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Truhlářová
Vedoucí:
Hana Pekárková
Oponenti:
Jaroslava Pečenková
Svatava Urbancová
Id práce:
62931
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lenka Truhlářová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči Vedoucí práce: Hana Pekárková Počet stran: 109 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: ošetřovatelská rehabilitace, domácí zdravotní péče, polohování, ošetřovatelská rehabilitace po cévní mozkové příhodě Bakalářská práce je zaměřena na téma domácí zdravotní péče, na význam ošetřovatelské rehabilitace a na důležitost uplatňování ošetřovatelské rehabilitace u klientů v domácí zdravotní péči. Poukazuje na široké uplatnění ošetřovatelské rehabilitace při onemocněné cévní mozkovou příhodou, jednotlivé zásady ošetřovatelské rehabilitace a součástí je i několik rad a námětů, jak využít kompenzačních pomůcky pro pacienty po onemocnění cévní mozkovou příhodou. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření o využívání ošetřovatelské rehabilitace a o znalosti možnosti využití v domácí zdravotní péči. Zkoumaný vzorek tvoří zdravotničtí pracovníci v oboru všeobecná sestra, fyzioterapeutka, sestra specialistka a klienti domácí zdravotní péče.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor´s thesis is centred on theme medical home care, importace of nurse physiotherapy and significance nurse physiotherapy by patiens in medical home care. It look on wide of use at illnies cerebral apoplexy, the theses of nurse physiotherapy and some suggestions and tips how the nurse physiotherapy instruments use for patients by cerebral apoplexy. Substance of the bachelor´s thesis make research of use nurse physioterapy by medical workers and of knowledge how utilize in medical home care. The research speciments make medical workers in lays: nurse, physiotherapist, special nurse and patients of medical home care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Truhlářová 38.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Truhlářová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Truhlářová 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Hana Pekárková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 883 kB
Stáhnout Posudek oponenta Svatava Urbancová 1.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.57 MB