velikost textu

Jiří Hálek - herec Činoherního klubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jiří Hálek - herec Činoherního klubu
Název v angličtině:
Jiří Hálek - actor at the Činoherní klub, Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Honsová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Id práce:
62607
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V diplomové práci jsem chtěla zdokumentovat hereckou tvorbu Jiří Hálka v divadle a ve filmu. V prvních třech kapitolách zmiňuji kontext českých dějin, píši o Hálkových dětských kontaktech s divadlem a studiích na AMU, o angažmá v oblastních diva~ dlech a v satirickém divadle Paravan. Hlavní část práce je věnovaná umělecké tvorbě Jiřího Hálka v Činoherním klubu (1965~2002). Na základě odborné literatury a zpracováním materiálů uložených v ar~ chivu Činoherního klubu a v Divadelním ústavu v Praze jsem se snažila přiblížit hercův styl a metodu režírovaného herectví. Období 1965~1972 jsem členila podle spolupráce s režiséry - s dramatikem a režisérem Ladislavem Smočkem, s filmovými režiséry Jiřím Krejčíkem, Jiřím Menzelem a Evaldem Schormem, s hercem a režisérem Janem Kačerem, s uměleckým šéfem a režisérem Jaroslavem Vostrým. Hálkovy role Z normalizačního období postihuji stručnější formou v rámci přehledu inscenací Činoherního klubu a významných filmů z let 1973~1989. V období 1990~2002 věnuji pozornost zejména rolím v hrách a inscenacích Ladislava Smočka. Do své práce jsem zahrnula osobní rozhovory s Ladislavem Smočkem, Jiřím Menzelem a Janem Kačerem. V textu jsou zvýrazněny výpovědi Jiřího Hálka, s nímž jsem měla příležitost o jeho herecké práci hovořit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Honsová 8.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Honsová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Honsová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 152 kB