velikost textu

Josef Kramolín (1730-1802)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Josef Kramolín (1730-1802)
Název v angličtině:
Joseph Kramolin (1730-1802)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Doleželová
Vedoucí:
prof. PhDr. Mojmír Horyna
Oponent:
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Id práce:
62595
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dílo Josefa Kramolína je kolísavé kvality. Sdílím názor uváděný dosavadní literaturou, že dílo Josefa Kramolína je eklektizující, podle povahy objednané práce malíř také přizpůsobuje způsob jeho podání. Řadí se spíše do druhé kategorie umělců, přestože aspiroval na vyšší cíle. V kostele svatého Mikuláše na Malé Straně a v Klementinu dostal příležitost pracovat vedle prvotřídních umělců, jakými byli F.X.Palko a J.L.Kracker. Další takové šance již nedostal. Kostelní interiéry v Praze byly už zaplněny výzdobou od malířů předchozí generace, nových církevních velkorysých staveb bylo stále méně a nyní byla příležitost dostávat zakázky spíše na venkově, kam se produkce postupně přesouvala, a kde pomalu doznívalo baroko v době, kdy v centru už nastupoval nový sloh. Z tohoto pohledu působí Kramolínovy oltáře a fresky někdy až jako anachronismus. Přesto právě díky malířům Kramolínova rázu, kteří zaplňovali regionální kostely freskovou výzdobou i plátny, jakkoli jsou někdy tato díla pochybných kvalit, je svět těchto kostelů značně obohacen a bez nich by byl zoufale chudý. Už z toho důvodu stojí dílo J.Kramolína za povšimnutí a doufám, že postupně nezmizí z našich památek, protože právě situování jeho díla především na venkov a do měst, které měly dříve povahu menších center, dnes však již upadlých (Chcebuz), jej často odsuzuje ke zmizení, ať už kvůli nedostatečné údržbě způsobené nedostatkem financí, či nedbalostí a nezájmem, nebo rukou zlodějů a vandalů. Stále ještě je Josef Kramolín vnímán také především jako malíř iluzivních oltářů, z této práce bude však patrné, že v malířově díle nejsou stěžejní.
Abstract v angličtině:
As a theme of this diploma thesis I have chosen the personality and work of a baroque painter Joseph Kramolin. He had been working from the fifties of 18th century, till the beginning of nineteenth century. In the introduction of this paper I put the biographical data, in the following part I describe some of his works in chronological order. The painter was very efficient, so part of this paper is also the survey table of his work. After short training in Bohemia, the painter left for Vienna to improve his skills on academy of arts. However, he follows the tradition of czech high baroque art. His work is eclectic and of fluctuating quality. From 1758 he was oblate in Jesuit Order, after the S.J. was abandoned, he settled down in Karlovy Vary and stayed there for the rest of his life. Fresco paintings were the most important in his work, but he still produced also oil-paintings, especially portraits and work on religion subject-matter. In fresco he made a lot of ilussive paintings of altar architectures – for example in Hradec Králové, Tuchoměřice, Litoměřice, Klementinum – Prague, Holany, Chcebuz, Toužim, Mariánská Týnice, Libčany, Třebechovice pod Orebem and others. The very important part of his work were also figural fresco paintings, mostly in provincial churches – for example in Přelouč, Chcebuz, Holany, Děčín, Doupov, Sezemice, Skapce etc.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Doleželová 18.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Doleželová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Doleželová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Mojmír Horyna 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Mádl, Ph.D. 243 kB