velikost textu

Lekce jazzové sekce - hodnotový a motivační žebříček předních aktivistů jazzové sekce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lekce jazzové sekce - hodnotový a motivační žebříček předních aktivistů jazzové sekce
Název v angličtině:
Lessons of Jazz Section - Scale of Values and Motivations of the Jazz Section Front Activists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jitka Kybalová
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Havel
Id práce:
62075
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Kybalová 5.58 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Havel 25 kB