velikost textu

Nelegitimní děti v českých zemích v 18. a 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nelegitimní děti v českých zemích v 18. a 19. století
Název v angličtině:
The illegitimated children in the Czech lands in 18th and 19th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vanda Marešová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Id práce:
62067
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Moje diplomová práce nebyla založena na dlouhodobějším a rozsáhlém výzkumu, přesto si dovolím zhodnotit stav zkoumaného tématu. První část mé práce spočívala ve vyhledávání pramenů a literatury k nastolenému jevu ve snaze tyto poznatky konfrontovat. Existuje dostatek dílčích prací, ale zatím neexistuje souborné pojednání, které by mohlo být přehledem vývoje postavení svobodných matek a nemanželských dětí v novověku na našem území. Studium postavení svobodných matek a jejich dětí je přitom pro dnešní dobu velmi atraktivní v důsledku zvýšení zájmu o „historii každodenního života“, „gender“ problematiku a „historii dítěte“, jejichž rozvoj se ve středoevropském prostoru odstartoval po roce 1989 ve snaze dohnat západní trend posledních desetiletí. Prameny a literatura by se daly rozdělit do několika skupin. V první skupině mohou být ty, kde by nějaké informace mohly být, ale nejsou, např. lékařské knihy nebo některé etnografické monografie. Z toho by se dalo při rychlém a povrchním soudu vyvodit, že se zkoumané jevy vyskytovaly v tak malé míře, že ani nestály autorům za zmínku. Další skupina informací pochází z pramenů, které např. antikoncepci a aborty připouštějí, ale ve velmi omezené míře, postoj např. některých etnografických prací. Poslední skupina vypovídá o takřka neuvěřitelném rozšíření všeho výše popsaného počínání. Jedná se o prameny jako např. kázání, vzpomínky a postřehy pamětníků, zápisky dobových pozorovatelů nebo některé etnografické publikace (Moravské Slovensko).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vanda Marešová 981 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vanda Marešová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vanda Marešová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 71 kB