velikost textu

Česko-lotyšský slovník

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česko-lotyšský slovník
Název v angličtině:
Czech-Latvian dictionary
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Sandra Nikulceva, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Id práce:
61870
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 8. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Nikulceva, Ph.D. 20.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Nikulceva, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Nikulceva, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. 308 kB