velikost textu

Two- neutrino double beta decay of 150Nd in the NEMO-3 experiment and scintillator characterization for the SUPER NEMO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Two- neutrino double beta decay of 150Nd in the NEMO-3 experiment and scintillator characterization for the SUPER NEMO
Název v češtině:
Dvouneutrinový dvojný beta rozpad 150Nd v experimentu NEMO-3 a charakterizace scintillátorů pro SUPER NEMO
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aivaras Žukauskas
Školitel:
Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Id práce:
61781
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Jaderná fyzika (4F10)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
poločas rozpadu 150Nd charakterizace scintilátor NEMO-3 SuperNEMO experiment
Klíčová slova v angličtině:
half-life 150Nd scintillator characterization NEMO-3 SuperNEMO experiment
Abstrakt:
Abstrakt NEMO-3 experiment, jenž fungoval r. 2003-2011 v podzemní laboratoři Modane (Francie), byl věnován hledání hypotetického bezneutrinového dvojného beta roz- padu. Také jako nejpřesnějí ve světě naměřil poločas dvojného beta rozpadu s emisí dvou neutrin pro sedm izotopů. Jedným z výsledků této práci je hodnota poločasu dvouneutrinového dvojného beta rozpadu izotopu 150N d, získána po 1918,5 dnů měření 36,55 g vzorku tohoto izotopu: T1/2 = (8.99 ± 0.18 (stat.) ± 0.71 (syst.)) × 1018y. 2ν SuperNEMO je experiment patřící do nové generace experimentů, hledající bez- neutrinový dvojný beta rozpad. Za cíle si klade stanovit poločas rozpadu izotopu 82Se s citlivostí 1026 r., odpovídající effektivní hmotě neutrína ⟨mββ⟩ < 50 - 100 meV. Příspěvkem ke konstrukci detektoru a k dosažení tohoto cíle byla vybu- dována testovací stanice pro charakterizaci scintilačních detektorů, které budou tvořit boční stěny (X-walls) kalorimetru v tzv. demonstrátoru, prvním modulu SuperNEMO. Pomocí této stanice bylo stanoveno, že žádný ze 140 testovaných scintilátorů nepřekročuje kritérium uniformity (±3% energetického rozlišení na 1 MeV). Průměrná uniformita testovaných scintilačních bloků je 0,7%. Průměrné energetické rozlišení je 12%. Vizuální test odhalil, že ve 23 blocích je více než 20 viditelných částic prachu, což poukazuje na zvýšenou pravděpodobnost kontam- inaci přirozenými radioaktivími izotopy.
Abstract v angličtině:
Abstract The half-life of two-neutrino double beta decay of 150N d has been measured with data taken by the NEMO-3 experiment at the Modane Underground Laboratory. Using 1918.5 days of data recorded with 36.55 g of 150N d the half-life of this process is measured to be T1/2 = (8.99 ± 0.18 (stat.) ± 0.71 (syst.)) × 1018y. 2ν SuperNEMO is the successor to NEMO-3 and will be one of the next generation of 0νββ experiments. It aims to measure 82Se with an half-life sensitivity of 1026 yr corresponding to ⟨mββ⟩ < 50 - 100 meV. In order to achieve this target, a testing apparatus for the scintillator characterization has been developed and 140 scintillator blocks were characterized for the calorimeter of the SuperNEMO. It was determined that none of the blocks violate defined criteria of uniformity (± 3% for the energy resolution at 1 MeV) nor the criteria of energy resolution (< 16% at 1 MeV). The average uniformity of the blocks was found to be 0.7% and the average energy resolution of these blocks is 12% at 1 MeV. However, it was discovered during the visual tests that 23 out of 140 blocks contain more than 20 visible dust specks, thus alarming the possible contamination of these blocks with the natural radioactive isotopes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aivaras Žukauskas 29.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aivaras Žukauskas 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aivaras Žukauskas 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vít Vorobel, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Wagner, CSc. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 109 kB