velikost textu

Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením
Název v angličtině:
How to Use Art-philetic Approach for the Communication with a Child with a Handicap
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Hájková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Anna Klimešová
Oponent:
Mgr. Gabriela Štajerová
Id práce:
61584
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záměrem mé práce je prozkoumat, zda se může stát výtvarný projev jako neverbální prostředek mostem pro verbální komunikaci a jak k tomu můžeme využít artefiletiku. Ukázat, co prozrazuje kresba o dítěti a jak skrze ni můžeme komunikovat, to je hlavním cílem této práce. V této práci se seznámíme i s oborem arteterapie, a to především proto, že z něj sama artefiletika vychází. Následně představíme již zmíněnou artefiletiku a popíšeme možnosti, jak díky ní můžeme komunikovat s dítětem, které má v oblasti verbální komunikace určitý handicap. Vyzkoušíme prakticky artefiletická cvičení a následně je popíšeme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to search if drawings and paintings can become a bridge between non verbal and verbal communication and how can we use so called art-philetic approach for this intention. What can drawings or paintings say about a child and how can we communicate through the drawings or paintings, that´s the main object of this work. We will introduce the art therapy mainly because the art-philetic has the origin in this discipline. Than we will concentrate on the art-philetic, we will describe its potenciality as a chance for communication with a child that is handicaped in the verbal speech. We will experience and describe the possibility of this art-philetic domain. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Hájková, DiS. 446 kB
Stáhnout Příloha k práci Eva Hájková, DiS. 30.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Hájková, DiS. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Hájková, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Klimešová 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Štajerová 756 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB