velikost textu

Sociálně terapeutická dílna: Aplikace vybraných procedurálních standardů kvality sociálních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálně terapeutická dílna: Aplikace vybraných procedurálních standardů kvality sociálních služeb
Název v angličtině:
Social Therapy Workshop: The Application of the Quality Standards of Social Service
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ludmila Horáková
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
Mgr. Iva Poláčková
Id práce:
61581
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách O Sociálně terapeutické dílny z pohledu tvorby Standardů kvality sociálních služeb. Cílem práce je zodpovědět základní výchozí otázku: „Jak probíhá proces aplikace obecně formulovaných Standardů kvality sociálních služeb do chodu vybraného zařízení Sociálně terapeutické dílny?“ První část práce je věnována vybranému zařízení Sociálně terapeutické dílny – jejího místa v systému sociálních služeb, charakteristice konkrétního zařízení. Druhá část se zaměřuje na tvorbu Standardů kvality sociálních služeb. Práce na konkrétních případech ukazuje, jak pracovníci s obecně formulovanými Standardy pracují, jaké otázky si kladou, jak jejich práci ovlivňuje cílová skupina zařízení. Ve třetí části práce jsou O na základě šetření mezi pracovníky zařízení – popsány důsledky společné práce na Standardech zařízení.
Abstract v angličtině:
The bachelor work „Social therapy workhop – the application of the Quality standards of social service“ is focused on a Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren activity of the Social therapy workshop in term of the creation of the Quality standards of social services. The main aim of the work is to answer the basic question: How a process of the application of the generally expressed Quality standards of social services into activities of the Social therapy workshop can procceed? The first part of the work is devoted to the chosen Social therapy workshop – its position in a system of social services, and a characterization of this particular service. The second part targets a creation of the Quality standards of social services. The work demonstrates particular cases how the workers deal with the generally formalized Quality standards, what questions they try to answer, and finally how a target group of clients influences their work. In the third part, the consequences of the common work on the Standards of the particular service on a basis of the service workers survey are described , i.e. we can find what the workers think about collective works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Horáková 405 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ludmila Horáková 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Horáková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Horáková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 575 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Poláčková 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 329 kB